กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณใกล้คลินิกหมอกิจชัย ม.3 ต.บ้านฉาง_04/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณใกล้คลินิกหมอกิจชัย ม.3 ต.บ้านฉาง_04/06/2563


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณใกล้คลินิกหมอกิจชัย ม.3 ต.บ้านฉาง_04/06/2563

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณใกล้คลินิกหมอกิจชัย ม.3 ต.บ้านฉาง

(ถ.บ้านฉาง - ตลาดบ้านฉาง) อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.3 ต.บ้านฉาง (บางพื้นที่) อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น. ของวันที่ 4/06/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน