กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว 2 จุด_05/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว 2 จุด_05/06/2563


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว 2 จุด_05/06/2563

1.กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณซอย41 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ม.3, 4, 6 ต.มาบยางพร จ.ระยอง
- ม.4, 5 ต.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ที่ใช้น้ำประะปาบ้านฉาง )

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น. ของวันที่ 5/06/2563รอน้ำเต็มระบบ

------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถ.บ้านฉาง - ยายร้า (ใกล้ซอย 4 ) ม.5 ต.สำนักท้อน

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1, ม.2 , ม.5 และ ม. 7 ต.สำนักท้อน , ม.3 ต.บ้านฉาง (บางพื้นที่) อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 5/05/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน