กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07:00 - 21:00 น._28/06/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07:00 - 21:00 น._28/06/63


กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07:00 - 21:00 น._28/06/63

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07:00 - 21:00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาอำเภอเกาะจันทร์ จะดำเนินการก่อสร้างสายส่ง 115 KV บริเวณสี่แยกเกาะโพธิ์ ทางหลวงหมายเลข 3246 ถนนพนัสนิคม - บ้านเกาะโพธิ์

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านบึง , ต.หนองซ้ำซาก , ต.มาบไผ่ , ต.หนองชาก , ต.หนองหงษ์ , ต.หนองอิรุณ ,

ต.สำนักบก , ต.ดอนหัวฬ่อ , ต.นาป่า , ต.หนองตำลึง , ต.หนองไผ่แก้ว , ต.หนองบอนแดง , ต.หนองข้างคอก , ต.หนองรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จช่วงประมาณ 21:00 น. ของวันที่ 28/06/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน