กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านชัยอนันต์_28/06/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านชัยอนันต์_28/06/63


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านชัยอนันต์_28/06/63

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านชัยอนันต์ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านชัยอนันต์ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 28/06/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน