กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณใกล้ร้านทองสุรินทร์ ถ.เพบน_29/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณใกล้ร้านทองสุรินทร์ ถ.เพบน_29/06/2563


กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณใกล้ร้านทองสุรินทร์ ถ.เพบน_29/06/2563

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณใกล้ร้านทองสุรินทร์ ถ.เพบน ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.เพบน , ถนนเพล่าง , เทศบาลตำบลบ้านเพ , ท่าเทียบรือบ้านเพ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น. ของวันที่ 29/06/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน