กปภ.สาขาระยอง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากโรงกรองน้ำบ้านค่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้อง_30/06/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากโรงกรองน้ำบ้านค่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้อง_30/06/63


กปภ.สาขาระยอง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากโรงกรองน้ำบ้านค่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้อง_30/06/63

กปภ.สาขาระยอง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากโรงกรองน้ำบ้านค่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการส่งจ่ายน้ำ

ไปยังสถานีจ่ายน้ำน้ำคอกได้ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตรับน้ำของ กปภ.สาขาระยอง (ทั้งหมด) และพื้นที่บ้านค่าย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 30/6/2563 (รอน้ำเต็มระบบ) 

เลื่อนขึ้นข้างบน