กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม. _11/08/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม. _11/08/63


กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม. _11/08/63

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม.

บริเวณ ชุมชนดอน 3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนสายปากน้ำสายเก่า ,ถนนสายหาดทรายรี   ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20.00 -02.00 น.ของวันที่ 12 สิงหาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน