กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.ท _13/08/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.ท _13/08/63


กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.ท _13/08/63

กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.  บริเวณ หน้าการประปาสาขาสวนผึ้ง

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียง

น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.30  น. ของวันที่  13/08/2563  รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน