กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 2 จุด)_11/08/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 2 จุด)_11/08/63


กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 2 จุด)_11/08/63

1. กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณข้างโรงแรมประจวบสามอ่าว

ถนนเพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง

จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 11/08/2563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านนิชาภา เฟส 2 ถนนหนองบัว  

ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนหนองบัว ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.30  น. ของวันที่ 11/08/2563 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน