กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณข้างร้านตะวันคาร์แคร์ ถ.เจนจบทิศ_10/08/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณข้างร้านตะวันคาร์แคร์ ถ.เจนจบทิศ_10/08/2563


กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณข้างร้านตะวันคาร์แคร์ ถ.เจนจบทิศ_10/08/2563

กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณข้างร้านตะวันคาร์แคร์ ถ.เจนจบทิศ

ต. ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น   ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 - 22.00 น.

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซอยประปา 2 จนถึงที่ว่าการอำเภอ , ซอยแก้วทรานี , ซอยราชการ , ซอยราชครู,

บ. โชคชัย, ถนนเจ้าเงาะ , ตลาด 1-4  ต. ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 10/08/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน