กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. _13/08/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. _13/08/63


กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. _13/08/63

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.

บริเวณ ถนนนพรัตน์ 5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 -14.00 ร.หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

เลื่อนขึ้นข้างบน