ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 13-08-2020 09:00 ถึง 13-08-2020 16:00
สาเหตุ : จะทำการตัดประสานท่อเมนเดิมกับ ท่อวางใหม่ เพื่อวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณหลังหมู่บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 6 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : - ถนนสงขลา – ระโนด (ฝั่งตลาดบ้านเล) ตั้งแต่ สี่แยกโพรงเข้ ถึง แฟลตตำรวจภูธรภาค 9 - ถนนโพรงเข้ – สี่แยกศาลาลุงพร้อม (ฝั่งขวา)
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ : 074550693-4

เลื่อนขึ้นข้างบน