กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจหาจุดต้องสงสัยมีท่อแตกใต้ดิน_11/08/2563 จำนวน 4 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจหาจุดต้องสงสัยมีท่อแตกใต้ดิน_11/08/2563 จำนวน 4 จุด


กปภ.สาขาขอนแก่น  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจหาจุดต้องสงสัยมีท่อแตกใต้ดิน_11/08/2563 จำนวน 4 จุด

แจ้งข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

1.กปภ.สาขาขอนแก่น  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจหาจุดต้องสงสัยมีท่อแตกใต้ดินที่ทำให้น้ำไหลอ่อนในพื้นที่ บริเวณ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

-ตรวจสอบการใช้งานท่อ อุปกรณ์ และประตูน้ำ ในระบบจ่ายน้ำประปา

-ทดสอบแรงดันน้ำ และบันทึกผล วิเคราะห์หาน้ำสูญเสีย

วันที่ดำเนินการคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.00-02.00 น. (ประมาณ 3ชม.)

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

DMA 02-01

- โลตัสเอ็กตร้าโนนม่วง

- หมู่บ้านศิริพร3

- หมู่บ้านราชาซิตี้

- หมู่บ้านเมืองประชา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

DMA 02-04

- บ้านโนนม่วง(ทั้งหมด) ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 14/08/2563

........................................................................................

แจ้งข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

2.กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสำรวจหาจุดต้องสงสัยมีท่อแตกรั่วใต้ดินน้ำไหลอ่อนในพื้นที่ ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์และ

ประตูน้ำ ในระบบจ่ายน้ำประปา ทดสอบแรงดันน้ำและบันทึกผล วิเคราะห์หาน้ำสูญเสียอื่นๆ ตามที่พบปัญหาหน้างาน ขอบเขตการสำรวจ บริเวณ DMA02-01 และ

DMA02-04 บริเวณ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

DMA02-01 เทศโก้โลตัสโนนม่วง หมู่บ้านศิริพร 3 หมู่บ้านราชาซิตี้ หมู่บ้านเมืองประชา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

DMA02-04 บ้านโนนม่วง (ทั้งหมด) ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะเริ่มดำเนินการในช่วงเวลาประมาณ 23.00-02.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 14 / 08 /2563

........................................................................................

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

3. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ STP

ขนาด 700 มม. บริเวณเเยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ตัดถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนเเก่น จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่

บ้านดอน (ฝั่งตรงข้ามค่ายศรีพัชรินทร์) , ถ.ศูนย์ราชการ , ถ.ประชาสโมสร , มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย , ชุมชนบ้านบะขาม ,

รพ.ศูนย์ขอนแก่น , ตลาดหนองใหญ่ , บ้านพระคือ , หมู่บ้านโพธิบัลลังก์ , ชุมชนบ้านโนนทัน , ตลาดโนนทัน , ตลาดบางลำภู ,

ถ.อนามัย , ตลาดบางลำภู , ตลาดสดเทศบาล , ชุมชนหนองวัด , ถ.รื่นรมย์ , ชุมชนหลังสนามกีฬา , หมู่บ้านพิมานธานี 1-2 , 

หมู่บ้านเอื้ออาทรเคหะเมืองเก่า , ชุมชนเมืองเก่า , บ้านดอนบม , ริมบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 13/08/2563

........................................................................................

** กรณีท่อแตกฉุกเฉิน เมื่อช่วงเวลา 23.30 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม 2563 

4. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.30 น. (เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ)

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณริมถนนเหล่านาดี ข้างปั๊มแก๊ส LPG ปตท. อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านสะอาด , บ้านพรสวรรค์ , ถนนเหล่านาดีฝั่งตรงข้ามโรงอวน (ในส่วนบ้านเอื้ออาทรบ้านเป็ดน้ำจะยังไหลปกติ)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.45 น. ของวันที่ 13/08/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

สาเหตุเกิกจาก : ผู้รับจ้างงานถนนขุดวางท่อระบายน้ำ ทำการขุดดินที่อยู่ใต้แนวท่อประปาออก ทำให้ท่อประปามีลักษณะตกท้องช้าง

เพราะไม่มีดินรองรับ เมื่อท่อรับน้ำหนักไม่ไหวจึงเกิดการเคลื่อนตัวจนทำให้อุปกรณ์ประกอบท่อเกิดการหลุดเสียหาย มีน้ำฉีดจากตัวท่อ

จำนวนมาก และเนื่องจากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน เจ้าหน้าที่ขออนุญาตปิดน้ำระงับเหตุโดยจะทำการ

ซ่อมในช่วงเช้าโดยเร็ว

เลื่อนขึ้นข้างบน