กปภ.สาขาสุรินทร์ ปอัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ (จำนวน 2 จุด)_30/09/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ ปอัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ (จำนวน 2 จุด)_30/09/63


กปภ.สาขาสุรินทร์ ปอัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ (จำนวน 2 จุด)_30/09/63

** อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ

1. กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ถนนกรุงศรีนอก

ต.สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซร์ , หน้าประปา , ฝั่งตรงข้ามสาธารณสุขจังหวัด ,

ถนนกรุงศรีนอก ต.สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 09.30 น. ของวันที่ 01/10/2563 รอน้ำเต็มระบบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านทนง ม.6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.6 , ม.22 , ม.2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 01/10/2563 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน