กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอย 9 บ้านหนุนใต้_01/10/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอย 9 บ้านหนุนใต้_01/10/63


กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอย 9 บ้านหนุนใต้_01/10/63

กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอย 9 บ้านหนุนใต้ ม.11 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนุนใต้ ม.11 , ม.2 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ไดดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 01/10/2563 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน