กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.มหิดล (จำนวน 2 จุด)_1/10/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.มหิดล (จำนวน 2 จุด)_1/10/2563


กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.มหิดล (จำนวน 2 จุด)_1/10/2563

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตรงข้ามหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.มหิดล

ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยชมจันทร์ บ้านแม่ข่าน้อย หมู่บ้านศุภาลัยพรีโม่ ถ.มหิดล

ตั้งแต่สะพานภาค 5 จนถึงสี่แยกสนามบิน , หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 01 / 10 /2563

---------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ ร้านอารักษ์คาร์เซ็นเตอร์ ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 01/10/63

 

เลื่อนขึ้นข้างบน