กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณหน้าตลาดรุ่งโรจน์ คลอง 7 _1/10/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณหน้าตลาดรุ่งโรจน์ คลอง 7 _1/10/2563


กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณหน้าตลาดรุ่งโรจน์ คลอง 7 _1/10/2563

กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณหน้าตลาดรุ่งโรจน์ คลอง 7 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แยกสัญญาณไฟจราจร คลอง 7 จนถึง หมู่บ้าน CPN Ville 2 (ม.ซีพีเอ็นวิลล์ 2) ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 -ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน