กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการวัดแรงดันตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว (Step Test) บริเวณสี่แยกใต้ฟ้า_01/10/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการวัดแรงดันตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว (Step Test) บริเวณสี่แยกใต้ฟ้า_01/10/63


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการวัดแรงดันตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว (Step Test) บริเวณสี่แยกใต้ฟ้า_01/10/63

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการวัดแรงดันตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว (Step Test) บริเวณสี่แยกใต้ฟ้า ถึงปั๊ม ปตท.

ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน