กปภ.สาขาแม่สะเรียง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00 น. เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องค่าความขุ่นสูง_01/10/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00 น. เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องค่าความขุ่นสูง_01/10/63


กปภ.สาขาแม่สะเรียง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00 น. เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องค่าความขุ่นสูง_01/10/63

กปภ.สาขาแม่สะเรียง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องค่าความขุ่นสูง

จึงไม่สามารถผลิตน้ำได้ทันอัตราการจ่ายน้ำ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอแม่สะเรียง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 01/10/63

เลื่อนขึ้นข้างบน