กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม._01/10/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม._01/10/63


กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม._01/10/63

กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อบจ.ลำปาง , สนง.ปชช. ลำปาง , สนง.ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 ,

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา , ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ , ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ,

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 01/10/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน