กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว 2 จุด _28/10/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว 2 จุด _28/10/2563


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว 2 จุด _28/10/2563

1.กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าจังหวัดนครนายกจะทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณแรงต่ำวัดโพธิ์ไทร

ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขานครนายก 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 28/10/2563

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110มม. บริเวณหน้าซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย 3

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยบ้านใหญ่-ท่าช่อย-วัดเกาะทอง-หมู่บ้านสวนแสนสุข และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันที่ 28/10/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน