กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณข้างศูนย์จักรยานยนต์ยามาฮ่ามอเตอร์กรุ๊ป ถนนอุดมสรยุทธ์ ม.2 _28/10/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณข้างศูนย์จักรยานยนต์ยามาฮ่ามอเตอร์กรุ๊ป ถนนอุดมสรยุทธ์ ม.2 _28/10/2563


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณข้างศูนย์จักรยานยนต์ยามาฮ่ามอเตอร์กรุ๊ป ถนนอุดมสรยุทธ์ ม.2 _28/10/2563

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณข้างศูนย์จักรยานยนต์ยามาฮ่ามอเตอร์กรุ๊ป ถนนอุดมสรยุทธ์ ม.2

ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ข้างศูนย์จักรยานยนต์ยามาฮ่ามอเตอร์กรุ๊ป ถนนอุดมสรยุทธ์ ม.2

ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.36 น. ของวันที่ 28/10/2563 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน