กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยวัดกลางเกาะระกำ _29/10/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยวัดกลางเกาะระกำ _29/10/2563


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยวัดกลางเกาะระกำ _29/10/2563

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยวัดกลางเกาะระกำ ต.บ้านสร้าง

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ บริเวณเพลนปูนศิริทิพย์ ถึง บริเวณ ทีทีแอนด์ที

(ขาเข้าอยุธยา) ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 29/10/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน