กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. มม. บริเวณปากทางเข้หมู่บ้านเจริญวิลล์พลัสตาลเดี่ยว_30/10/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. มม. บริเวณปากทางเข้หมู่บ้านเจริญวิลล์พลัสตาลเดี่ยว_30/10/2563


กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. มม. บริเวณปากทางเข้หมู่บ้านเจริญวิลล์พลัสตาลเดี่ยว_30/10/2563

 

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. มม. บริเวณปากทางเข้หมู่บ้านเจริญวิลล์พลัสตาลเดี่ยว

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อนามัยตาลเดี๋ยว ต.ตาลเดี่ยว , หมู่บ้านเจริญวิลลัพลัสตาลเดี่ยว (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น. ของวันที่ 30/10/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน