กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณบ้านใหม่ดอนเต้า_31/10/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณบ้านใหม่ดอนเต้า_31/10/63


กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณบ้านใหม่ดอนเต้า_31/10/63

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณบ้านใหม่ดอนเต้า ม.14 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบทำให้พื้นที่ มบ.หนองโสน , มบ.เพราม , มบ.ใหม่ดอนเปล้า และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 31/10/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน