กปภ.สาขารัตนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าและระบบสายส่ง 115 กิโลโวท์_12/1/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารัตนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าและระบบสายส่ง 115 กิโลโวท์_12/1/2564


กปภ.สาขารัตนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าและระบบสายส่ง 115 กิโลโวท์_12/1/2564

กปภ.สาขารัตนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30 - 17.20 น.

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าและระบบสายส่ง 115 กิโลโวท์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.รัตนบุรี (ทั้งหมด) ยกเว้นตำบลหนองบัวบาน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17:20 น. ของวันที่ 16/01/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน