กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว _14/1/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว _14/1/2564


กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว _14/1/2564

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 14.00-18.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 100 มม. บริเวณซอยสถาพร จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนหมู่บ้านพลินวิลล์ , ซอยสถาพร , ตำบลบ้านเลื่อม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 16/1/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน