กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 3 จุด)_21/02/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 3 จุด)_21/02/64


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 3 จุด)_21/02/64

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

1. กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC

ขนาด 300 มม. บริเวณข้างธนาคาร ธอส.สาขารังสิต ปากซอยรังสิต-นครนายก 63 ต.ประชาิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซอยรังสิต-นครนายก 31 (ซอยวัดแสงสรรค์) ไปจนถึงซอยรังสิต-นครนายก 65 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12:30 น. ของวันที่ 22/02/2564  : รอน้ำเต็มระบบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE

ขนาด 315 มม. บริเวณถนนราษฎรอุทิศ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซ.สำราญ , ซ.บุญคุ้ม ,

สะพานข้ามคลองหนึ่ง , ซอยรังสิต-นครนายก 2 จนถึงซอยรังสิต-นครนายก 30 (เฉพาะฝั่งเลขคู่) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 22/02/2564 : รอน้ำเต็มระบบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 600/2 มบ.พูนผล ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เฉพาะหมู่บ้านพูนผล ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 22/02/2564 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน