กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณบ้านช่องโค_21/02/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณบ้านช่องโค_21/02/64


กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณบ้านช่องโค_21/02/64

กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณบ้านช่องโค ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ .ท่าช้าง , ต.หนองยาง , ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ และ ต.หนองระเวียง , ต.พะเนา ,

ต.มะเริง , ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 21/02/2564 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน