กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ STEP TEST _22/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ STEP TEST _22/02/2564


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ STEP TEST _22/02/2564

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ STEP TEST

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เทศบาลเกาะหวาย ,วงแหวน หนองหัวเสือ,

หนองสองห้อง, อบต. โคกกรวด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการในวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.00 น. ถึง 02.00 น. 24 กุมภาพันธ์ 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน