กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ เลียบถนนปากช่อง- ลำส้มพุงจนถึงชุมชนวัดท่ามะนาว_22/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ เลียบถนนปากช่อง- ลำส้มพุงจนถึงชุมชนวัดท่ามะนาว_22/02/2564


กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ เลียบถนนปากช่อง- ลำส้มพุงจนถึงชุมชนวัดท่ามะนาว_22/02/2564

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ เลียบถนนปากช่อง- ลำส้มพุงจนถึงชุมชนวัดท่ามะนาว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เลียบถนนปากช่อง- ลำส้มพุงจนถึงชุมชนวัดท่ามะนาว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00  น. ของวันที่  22/02/2564 

เลื่อนขึ้นข้างบน