กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ โรงแรมกู๊ดอิน (จำนวน 2 จุด)_22/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ โรงแรมกู๊ดอิน (จำนวน 2 จุด)_22/02/2564


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ โรงแรมกู๊ดอิน (จำนวน 2 จุด)_22/02/2564

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ โรงแรมกู๊ดอิน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เฉพาะ หมู่บ้านบัวแก้ว  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00  น. ของวันที่  22/02/2564  (รอน้ำเต็มระบบ)

-----------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ 13/2 ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ซ.วัดคาน ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 22/02/64

 

เลื่อนขึ้นข้างบน