กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด PE 225 มม. บริเวณบริษัท WHA_22/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด PE 225 มม. บริเวณบริษัท WHA_22/02/2564


กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด PE 225 มม. บริเวณบริษัท WHA_22/02/2564

กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด PE 225 มม. บริเวณบริษัท WHA

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ทางคู่ขนานสาย 7 ตั้งแต่อุโมงค์สวนทองถึงไฟแดงห้วยเฝ้า และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 22/02/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน