กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 - 17.00 น._23/02/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 - 17.00 น._23/02/64


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 - 17.00 น._23/02/64

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 - 17.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC

ขนาด 150 มม. บริเวณหมู่บ้านพูนถาภ ต.คลวงหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านกาญจนธานี ,

หมู่บ้านพูนลาภ , ซอยนกกระทา , หมู่บ้านทรัพย์กมล , ม.7 และ ม.14 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะ

ไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น. ของวันที่ 23/02/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน