กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 3 จุด)_23/02/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 3 จุด)_23/02/64


กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 3 จุด)_23/02/64

1. กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. (จำนวน 2 จุด) จุดที่ 1 บริเวณคลองร่างหวาย

จุดที่ 2 บริเวณปากซอยสำเภาเงิน จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 23/02/2564

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 15 0มม. บริเวณก่อนถึงโรงเรียนวัดแหลมหิน ต.หนองคันทรง

อ.เมือง จ.ตราด จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 23/02/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน