กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าวัดสนามชัย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา _23/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าวัดสนามชัย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา _23/02/2564


กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าวัดสนามชัย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา _23/02/2564

กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าวัดสนามชัย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านป้อม และ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 23/02/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน