กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยชัยมงคล7 ม.2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา _23/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยชัยมงคล7 ม.2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา _23/02/2564


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยชัยมงคล7 ม.2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา _23/02/2564

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยชัยมงคล7 ม.2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ป้อมตำรวจสี่แยกวัดพระญาติการาม ไปจนถึง โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ม.2

ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00  น. ของวันที่ 23/02/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน