กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่คราว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 ถึง เวลา 21.00 น. โดยประมาณ_23/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่คราว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 ถึง เวลา 21.00 น. โดยประมาณ_23/02/2564


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่คราว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 ถึง เวลา 21.00 น. โดยประมาณ_23/02/2564

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่คราว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 ถึง เวลา 21.00 น. โดยประมาณ

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้านปั้นจิ้ม ถท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ร้านปั้นจิ้ม+หมู่บ้านเกาะลอย ทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 ถึง เวลา 21.00 น. โดยประมาณ

เลื่อนขึ้นข้างบน