กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. เนื่องจากแม็คโครขุดโดนท่อแตก บริเวณ โครงการพัฒนาคูน้ำฯ ของกรมทางหลวง)_23/02/2564 จำนวน 2 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. เนื่องจากแม็คโครขุดโดนท่อแตก บริเวณ โครงการพัฒนาคูน้ำฯ ของกรมทางหลวง)_23/02/2564 จำนวน 2 จุด


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. เนื่องจากแม็คโครขุดโดนท่อแตก บริเวณ โครงการพัฒนาคูน้ำฯ  ของกรมทางหลวง)_23/02/2564 จำนวน 2 จุด

1.กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. เนื่องจากแม็คโครขุดโดนท่อแตก โครงการพัฒนาคูน้ำฯ

ของกรมทางหลวง) บริเวณ ทางเข้าพลัมคอนโด ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ ซอยพหลโยธิน 89

(ทางเข้าคอนโดพลัมฯ) ถึง ซอยพหลโยธิน 125 ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 23/02/2564 รอน้ำเต็มระบบ

..................................................................................................................................

2.กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณสะพานในหมู่บ้านสิริเพลส รังสิต ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธาน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านสิริเพลส รังสิต และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน