กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. แตก บริเวณ หน้าร้านปั้นจิ้ม ถท่าแฉลบ _23/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. แตก บริเวณ หน้าร้านปั้นจิ้ม ถท่าแฉลบ _23/02/2564


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. แตก บริเวณ หน้าร้านปั้นจิ้ม ถท่าแฉลบ _23/02/2564

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. แตก บริเวณ หน้าร้านปั้นจิ้ม ถท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.จันทบุรี
จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ร้านปั้นจิ้ม+หมู่บ้านเกาะลอย (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 23/02/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน