กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ก่อนถึง มบ.โพธิ์ศรี _25/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ก่อนถึง มบ.โพธิ์ศรี _25/02/2564


กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ก่อนถึง มบ.โพธิ์ศรี _25/02/2564

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ก่อนถึง มบ.โพธิ์ศรี ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าวัดสี่ร้อย ถึง มบ.โพธิ์ศรี ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึง

ไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 25/02/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน