กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 3 จุด _08/04/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 3 จุด _08/04/2564


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 3 จุด _08/04/2564

1.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริวณทางเข้าบ้านนาดูนน้อย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่บ้านขามใหฐ่ (ทั้งหมด)  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 8/04/2564 (รอน้ำเต็มระบบ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณซอยพิทักษ์สันติสุข

 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ซอยพิทักษ์สันติสุข และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100มม.บริวณบ้านหนองจาน

 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองจาน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 8/04/2564 (รอน้ำเต็มระบบ) 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน