กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. ของวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564_23/04/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. ของวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564_23/04/2564


กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. ของวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564_23/04/2564

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. ของวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณโครงการลลิลทาวน์ไลโอบลิสซ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- โครงการลลิล ทาวน์ ไลโอ บลิสซ์
- สายสี่ทองคำพลาซ่า
- หมู่บ้านพัชรวิลล์2
- โครงการลลิลทาวน์ แลนซีโอ คริป
- หมู่บ้านแกรนต์กิติยา
- หมู่บ้านสิริวิลล่า
- หมู่บ้านอารีย์1
- หมู่บ้านสิวารัตน์ 5
- หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 77
- หมู่บ้านกัสสร 57
- หมู่บ้านเอกวัฒนา
- โครงการ เค.ซับ
- ชุมชนบุญรักษา
- หมู่บ้านอยู่ทรัพย์เจริญ

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 05:00 น. ของวันที่ 24/04/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน