กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE 110 มม.บริเวณ ซอยตาลับ_20/04/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE 110 มม.บริเวณ ซอยตาลับ_20/04/2564


กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE 110 มม.บริเวณ ซอยตาลับ_20/04/2564

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันวันพุธที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น.หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE 110 มม.บริเวณ ซอยตาลับ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่

ทางหลวงชนบทหมายเลข 1007 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (ฝั่งวัดธรรมาวุธสรณารามทั้งหมด)และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23/04/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน