กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตะกอน _12/05/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตะกอน _12/05/64


กปภ.สาขาร้องกวาง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตะกอน  _12/05/64

กปภ.สาขาร้องกวาง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตะกอน

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำร้องกวาง อ.ร้องกวง จ.แพร่

จากการดำเนินการดังกล่าว  ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอร้องกวาง (ทั้งหมด) จ.แพร่   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน