กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบผลิต _12/05/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบผลิต _12/05/64


กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบผลิต _12/05/64

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบผลิต

บริเวณ สถานีผลิตน้ำเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนพหลโยรินฝั่ง บ้านศรีหมวดเกล้า บ้านหนองยาง ชุมชนสมใจนึกสามัคคี กนาวิมาน

กล้วยไม้กลางเมืองบ้านหมอสม บ้านวังแคว้ง บ้านปงแสนทอง โรงอาหารสากลจำกัด

บ้านสบตุ๋ย หมู่บ้านศรีสง่า หมู่บ้านมงคลกาญจน์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 -13.00 น. 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน