กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง _11/05/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง _11/05/64


กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง _11/05/64

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง

 บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเพ  ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 11/05/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน