กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมหัวดับเพลิง (จำนวน 2 จุด) _12/05/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมหัวดับเพลิง (จำนวน 2 จุด) _12/05/64


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมหัวดับเพลิง (จำนวน 2 จุด) _12/05/64

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมหัวดับเพลิง

บริเวณ หน้า มบ.พรศรัณย์ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.พรศรัณย์ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก   เเละบริเวณใกล้เคียงน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล

- จะดำเนินการในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.

------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 200 มม.

บริเวณศูนย์รถยนต์อีซูซุ  ตำบล ท่าช้าง อำเภอเมือง จ.นครนายก 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่โรจนาก่อสร้าง , บขส.(เก่า) , ศาลากลางจังหวัด , สุดปลายสาย TOT

  ตำบล ท่าช้าง อำเภอเมือง จ.นครนายก  เเละบริเวณใกล้เคียงน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.37 น. ของวันที่  12/05/2564 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน