กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า _12/05/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า _12/05/64


กปภ.สาขาเชียงใหม่  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า  _12/05/64

กปภ.สาขาเชียงใหม่  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

บริเวณ สถานีผลิตน้ำป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าตัน, ตำบลช้างคลาน

 ตำบลช้างเผือก, ตำบลช้างม่อย ตำบลหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 -11.00 น.

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน