กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น._13/05/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น._13/05/2564


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น._13/05/2564

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.

เพื่อดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อย้ายสายข้ามถนนของไลน์บ้านลาดปลาเค้า บริเวณสถานีผลิตน้ำ-จ่ายน้ำแปลงยาว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.แปลงยาว (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น. ของวันที่ 13/05/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน